Kdy na test?

Aktuálně postupujeme podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 24.9.2020:

 

Článek I.

Praktickým lékařům a KHS je uloženo postupovat k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID19 tak, že:

1) všem osobám, které mají pozitivní výsledek PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (dále jen „pozitivně testovaná osoba"), nařídí izolaci v minimální délce trvání 10 dnů ode dne odběru diagnostického vzorku

 2) u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění COVID-19 se izolace ukončuje po uplynutí minimálně 10 dnů, a to bez provedení RT-PCR testu

 3) u osob vykazujících klinické příznaky onemocnění COVID-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň dalších 3 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění COVID-19 již nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak celková doba izolace nesmí být kratší než 10 dnů a ukončuje se bez provedení PCR testu.

 

Článek II.

Všem, kdo byl v úzkém kontaktu ( = kontakt na vzdálenost kratší než 2 metry, déle jak 15 minut, v uzavřeném prostoru)  s COVID-19 pozitivní osobou:

 1)  je nařízena karanténa v minimální délce trvání 10 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou

 2) u osob, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, se provede PCR test na COVID-19 v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejdéle však do 10. dne

3) v případě negativního výsledku PCR testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 karanténní opatření po 10 dnech ukončí

 4) v případě, že se nepodaří provést PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténní opatření asymptomatických osob ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou

 5) v případě pozitivního výsledku PCR testu provedeného podle bodů 2, 3 nařídí izolaci podle článku I .

 

 

( Poznámka: u zdravotníků, pracovníků integrovaného záchranného systému, u pracovníků sociálních služeb- aby nedocházelo k personálním oslabením- jsou možné výjimky z karanténních opatření )